دسته: سایت بت فوروارد

بت فوروارد ؛ ۵ برابر اعتبار پیش‌بینی رایگان

ورزش مورد علاقه خود را در بت فوروارد پیش‌بینی کرده، و تا ۵ برابر اعتبار پیش‌بینی رایگان دریافت کنید.

با ثبت پیش‌بینی میکس (حدأقل ۴ انتخاب) بر روی رویدادهای ورزشی مورد علاقه خود، در صورتی که نتیجه یکی از انتخاب‌ها ناموفق شد، تا سقف ۵۰۰ درصد مبلغ پیش‌بینی را اعتبار پیش‌بینی رایگان دریافت کنید.

راهنمای ۵ برابر اعتبار پیش‌بینی
راهنمای ۵ برابر اعتبار پیش‌بینی

چطور این هدیه را دریافت کنم؟

 • این هدیه برای تمامی کاربران بت فوروارد قابل دریافت است.
 • زمان آغاز این طرح تشویقی: ۲۲ شهریور
 • هر کاربر می‌تواند روزی یک مرتبه این هدیه را دریافت کند.
 • این هدیه تنها به پیش‌بینی‌هایی میکسی تعلق می‌گیرد که فقط نتیجه یک گزینه انتخابی آن ناموفق شده باشد.
 • گزینه‌های قابل قبول: پیش‌بینی‌های پیش بازی و زنده هر رویداد ورزشی
 • حدأقل مبلغ پیش‌بینی قابل قبول: ۲۰۰،۰۰۰ ریال
 • حدأقل گزینه انتخابی: ۴ انتخاب (میکس)
 • حدأقل ضریب هر گزینه پیش‌بینی: ۱.۴۰
 • اعتبار پیش‌بینی رایگان حدأکثر ۲۴ ساعت پس از اتمام بازی و مشخص شدن نتیجه، در صورت ناموفق شدن نتیجه یکی از گزینه‌های پیش‌بینی، به حساب کاربر اختصاص داده خواهد شود.
 • در صورتی که به هر دلیلی یک یا تمامی گزینه‌های پیش‌بینی انتخابی شما لغو، فسخ و یا برگشت داده شود، هدیه‌ای به آن تعلق نخواهد گرفت.
 • در صورت کش‌اوت (کامل یا بخشی) پیش‌بینی شما واجد شرایط دریافت این هدیه نخواهد بود.

درصد اعتبار پیش‌بینی رایگان دریافتی با توجه به تعداد گزینه انتخاب شده:

 • در صورتی که ۴ گزینه انتخاب و یکی از آن‌ها ناموفق شود – ۲۵ درصد
 • در صورتی که ۵ گزینه انتخاب و یکی از آن‌ها ناموفق شود – ۵۰ درصد
 • در صورتی که ۶ گزینه انتخاب و یکی از آن‌ها ناموفق شود – ۷۵ درصد
 • در صورتی که ۷ گزینه انتخاب و یکی از آن‌ها ناموفق شود – ۱۰۰ درصد
 • در صورتی که ۸ گزینه یا بیش‌تر انتخاب و یکی از آن‌ها ناموفق شود – ۵۰۰ درصد

درصد هدیه دریافتی با توجه به تعداد گزینه انتخابی

این هدیه تنها به پیش‌بینی‌هایی میکسی تعلق می‌گیرد که فقط نتیجه یک گزینه انتخابی آن ناموفق شده باشد.

 • در صورتی که ۴ گزینه انتخاب و یکی از آن‌ها ناموفق شود – ۲۵ درصد
 • در صورتی که ۵ گزینه انتخاب و یکی از آن‌ها ناموفق شود – ۵۰ درصد
 • در صورتی که ۶ گزینه انتخاب و یکی از آن‌ها ناموفق شود – ۷۵ درصد
 • در صورتی که ۷ گزینه انتخاب و یکی از آن‌ها ناموفق شود – ۱۰۰ درصد
 • در صورتی که ۸ گزینه یا بیش‌تر انتخاب و یکی از آن‌ها ناموفق شود – ۵۰۰ درصد

شرایط و قوانین پیش‌بینی رایگان

 • حدأقل اعتبار پیش‌بینی رایگان قابل دریافت: ۵۰،۰۰۰ ریال
 • حدأکثر اعتبار پیش‌بینی رایگان قابل دریافت: ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 • حداقل ضریب قابل قبول برای پیش‌بینی رایگان: ۱.۵۰
 • حدأقل گزینه قابل انتخاب: ۳ انتخاب (میکس)
 • فرصت استفاده از پیش‌بینی رایگان: ۷ روز از زمان دریافت
 • پیش‌بینی رایگان بر روی هر گزینه‌ای قابل استفاده است.

برای مثال

کاربر پیش‌بینی میکسی با ۵ گزینه انتخابی و مبلغی معادل ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال ثبت کرده و نتیجه یکی از این ۵ گزینه ناموفق می‌شود. این کاربر مبلغ اعتبار پیش‌بینی رایگانی معادل ۵۰۰،۰۰۰ ریال (۵۰ درصد) دریافت خواهد کرد.

کاربر دیگری پیش‌بینی میکسی با ۷ گزینه انتخابی و مبلغی معادل ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال ثبت کرده و نتیجه یکی از این ۵ گزینه ناموفق می‌شود. این کاربر مبلغ اعتبار پیش‌بینی رایگانی معادل ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (۱۰۰ درصد) دریافت خواهد کرد.

شرایط و قوانین کلی

 • بت فوروارد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در صورتی که کاربر هر یک از قوانین بالا و یا قوانین و مقررات عمومی بت فوروارد را زیرپا گذاشت، این طرح‌تشویقی را برای او کنسل کند.
 • بت فوروارد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در صورت لزوم به دلایل قانونی و یا نظارتی شرایط و قوانین این طرح تشویقی را تغییر دهد.
 • عدم اطلاع کاربر از نحوه فعال‌سازی و استفاده از این طرح تشویقی، مسئولیتی برای بت فوروارد ایجاد نمی‌کند

مثال ۵ برابر اعتبار پیش‌بینی رایگان

نمونه و مثال ۵ برابر اعتبار پیش‌بینی رایگان

بت فوروارد ؛ ۳۰ درصد اعتبار پیش‌بینی رایگان

روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته ورزش مورد علاقه خود را پیش‌بینی کرده،

و ۳۰ درصد اعتبار پیش‌بینی رایگان دریافت کنید

با پیش‌بینی هر یک از رقابت‌ ورزشی آخر هفته (شنبه و یکشنبه)، اگر نتیجه پیش‌بینی شما ناموفق شد، بت فوروارد معادل ۳۰ درصد مبلغ پیش‌بینی تا سقف ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال را به عنوان اعتبار پیش‌بینی رایگان به شما هدیه خواهد داد.

چطور این هدیه را دریافت کنم؟

 • این هدیه برای تمامی کاربران بت فوروارد قابل دریافت است.
 • گزینه‌های قابل قبول: پیش‌بینی‌های پیش بازی و زنده ورزشی آخر هفته
 • این هدیه مخصوص رقابت‌های ورزشی روزهای شنبه‌ و یکشنبه هر هفته است
 • هر کاربر تنها می‌توانید هفته‌ای یک‌بار این بونوس را دریافت کند
 • حدأقل مبلغ پیش‌بینی قابل قبول: ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 • حدأقل گزینه انتخابی در هر پیش‌بینی: ۴ انتخاب
 • حدأقل ضریب هر گزینه پیش‌بینی: ۱.۳۰
 • اعتبار پیش‌بینی رایگان ۴۸ ساعت پس از اتمام بازی و مشخص شدن نتیجه، در صورت ناموفق پیش‌بینی به حساب کاربر اختصاص داده می‌شود. (نتیجه گزینه‌های انتخابی پیش‌بینی شده باید تا بامداد دوشنبه ساعت ۰۳:۰۰ مشخص شوند)
 • این طرح تشویقی فقط به اولین پیش‌بینی واجد شرایط در هر آخر هفته تعلق خواهد گرفت و حتی در صورت لغو و یا کش‌اوت پیش‌بینی به پیش‌بینی‌ بعدی تعلق نمی‌گیرد.
 • در صورتی که به هر دلیلی یک یا تمامی گزینه‌های پیش‌بینی انتخابی شما لغو، فسخ و یا برگشت داده شود، هدیه‌ای به آن تعلق نخواهد گرفت.

شرایط و قوانین پیش‌بینی رایگان

 • حدأقل اعتبار پیش‌بینی رایگان قابل دریافت: ۳۰۰،۰۰۰ ریال
 • حدأکثر اعتبار پیش‌بینی رایگان قابل دریافت: ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 • حداقل ضریب قابل قبول برای پیش‌بینی رایگان: ۱.۳۰
 • حدأقل گزینه قابل انتخاب: ۴ انتخاب (میکس)
 • فرصت استفاده از پیش‌بینی رایگان: ۷ روز از زمان دریافت
 • پیش‌بینی رایگان بر روی هر گزینه‌ای قابل استفاده است.

مثال:

کاربر پیش‌بینی میکسی با ۴ گزینه انتخابی و مبلغی معادل ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال در روز یکشنبه ثبت کرده و نتیجه یکی از این ۴ گزینه که هر کدام ضریبی معادل حدأقل ۱.۳۰ دارند، ناموفق می‌شود. این کاربر مبلغ اعتبار پیش‌بینی رایگانی معادل ۴۵۰،۰۰۰ ریال (۳۰ درصد) دریافت خواهد کرد.

شرایط و قوانین کلی

 • بت فوروارد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در صورتی که کاربر هر یک از قوانین بالا و یا قوانین و مقررات عمومی بت فوروارد را زیرپا گذاشت، این طرح‌تشویقی را برای او کنسل کند.
 • بت فوروارد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در صورت لزوم به دلایل قانونی و یا نظارتی شرایط و قوانین این طرح تشویقی را تغییر دهد.
 • عدم اطلاع کاربر از نحوه فعال‌سازی و استفاده از این طرح تشویقی، مسئولیتی برای بت فوروارد ایجاد نمی‌کند.

مثال

بت فوروارد ؛ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعتبار پیش‌بینی رایگان ورزشی

بونوس پنج + یک

در بت فوروارد مسابقات ورزشی مورد علاقه خود را پیش‌بینی کنید و به ازای پنج پیش‌بینی ورزشی (هر کدام حدأقل ۱ میلیون ریال) در هر هفته، یک اعتبار پیش‌بینی رایگان ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریالی هدیه بگیرید.

چطور در این طرح تشویقی شرکت کنم؟

 • این بونوس برای تمامی کاربران بت فوروارد قابل دریافت است.
 • کاربرانی که در طول هفته پنج رویداد ورزشی را هرکدام با حدأقل مبلغ ۱ میلیون ریال پیش‌بینی کنند، هدیه‌ای معادل ۱/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال به عنوان اعتبار پیش‌بینی رایگان دریافت خواهند کرد.
 • برای دریافت این بونوس کاربر باید در بازه زمانی دوشنبه تا یکشنبه هر هفته پنج پیش‌بینی ورزشی ثبت کند (ثبت ۵ پیش‌بینی در یک روز هم قابل قبول است)
 • هر دو نوع پیش‌بینی‌ پیش‌بازی و زنده ورزشی قابل قبول است.
 • حدأقل تعداد پیش‌بینی در هر هفته: ۵ عدد
 • حدأقل مبلغ هر پیش‌بینی: ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • حدأقل گزینه انتخاب شده در هر پیش‌بینی: ۲ انتخاب (میکس)
 • حدأقل ضریب قابل قبول برای هر انتخاب: ۱.۵۰
 • ثبت پیش‌بینی‌های مشابه قابل قبول نیست.
 • این بونوس هفته‌ای یک‌بار قابل دریافت است. (از روز دوشنبه تا پایان روز یکشنبه)
 • موفق یا ناموفق بودن پیش‌بینی مهم نیست اما نتیجه پیش‌بینی باید مشخص شود.
 • در صورتی که به هر دلیلی پیش‌بینی انتخابی شما لغو شود، آن پیش‌بینی واجد شرایط نخواهد بود.
 • در صورت کش‌اوت (کامل یا بخشی) پیش‌بینی شما واجد شرایط دریافت این هدیه نخواهد بود.

شرایط و قوانین پیش‌بینی رایگان

 • حداکثر اعتبار پیش‌بینی رایگان قابل دریافت در هر هفته: ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • حداقل ضریب قابل قبول برای پیش‌بینی رایگان: ۱.۵۰
 • فرصت استفاده از پیش‌بینی رایگان: ۷ روز از زمان دریافت
 • پیش‌بینی رایگان بر روی هر گزینه‌ای قابل استفاده است.

مثال:

 • کاربر در روز دوشنبه ۵ پیش‌بینی ورزشی واجد شرایط ثبت کرده و بلافاصله پس از مشخص شدن نتیجه پیش‌بینی، اعتبار پیش‌بینی رایگانی معادل ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال دریافت خواهد کرد.
 • کاربر یک پیش‌بینی در روز دوشنبه، دو پیش‌بینی دو روز جمعه و دو پیش‌بینی در روز یکشنبه ثبت کرده و در روز یکشنبه اعتبار پیش‌بینی رایگانی معادل ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال دریافت خواهد کرد.

شرایط و قوانین کلی

 • هر کاربر تنها می‌تواند هفته‌ای یک‌بار این بونوس را دریافت کند.
 • بت فوروارد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در صورتی که کاربر هر یک از قوانین بالا و یا قوانین و مقررات عمومی بت فوروارد را زیرپا گذاشت، این طرح‌تشویقی را برای او کنسل کند.
 • بت فوروارد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در صورت لزوم به دلایل قانونی و یا نظارتی شرایط و قوانین این طرح تشویقی را تغییر دهد.
 • عدم اطلاع کاربر از نحوه فعال‌سازی و استفاده از این طرح تشویقی، مسئولیتی برای بت فوروارد ایجاد نمی‌کند.

بت فوروارد ؛ ۲ میلیون ریال بونوس بلک جک

با خیالی راحت در کازینوی زنده بت فوروارد بلک‌ جک بازی کنید

و ۲ میلیون ریال بونوس دریافت کنید

با خیالی راحت در کازینوی زنده بت فوروارد بلک‌جک بازی کنید. از ۲۵ اسفند تا ۸ فروردین در کازینوی زنده بت فوروارد بلک‌جک بازی کنید و در صورتی که در طول روز مجموعا مبلغی بیش‌تر از ۵ میلیون ریال پیش‌بینی ناموفق داشتید، مبلغی معادل ۲ میلیون ریال به عنوان بونوس بازی بلک‌جک به شما بازگشت داده خواهد شد.

چطور این بونوس را دریافت کنم؟

 • این هدیه برای تمامی کاربران بت فوروارد قابل دریافت است.
 • هر کاربر روزی یک‌بار می‌تواند این هدیه را دریافت کند.
 • تاریخ: از ۲۵ اسفند تا ۸ فروردین (ساعت ۲۳:۵۹)
 • حدأقل پیش‌بینی ناموفق در طول روز برای دریافت هدیه: ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 • تنها پیش‌بینی‌های ثبت‌ شده در بازی بلک‌جک در کازینوی زنده بت فوروارد شامل دریافت این طرح تشویقی خواهد شد.
 • در صورت ناموفق بودن پیش‌بینی در بازی بلک‌جک، مبلغ بونوس تا ۲۴ ساعت آینده (پس از اتمام روز) به حساب کاربری شما تعلق خواهد گرفت.
 • نحوه محاسبه پیش‌بینی ناموفق: کل مبلغ پیش‌بینی در روز منهای کل مبلغ برد در همان روز
 • پس از دریافت بونوس، برای فعال‌سازی آن از منوی کاربری در سایت از قسمت «بونوس‌ها» وارد بخش «بونوس کازینو» شده و در قسمت مربوط به این بونوس دکمه «فعال‌سازی» را لمس کنید.

مثال:

اگر مجموع مبلغ پیش‌بینی ناموفق یک کاربر در بازی بلک‌جک زنده در یک روز حدأقل ۵ میلیون ریال باشد، در طول ۲۴ ساعت آینده بونوسی معادل ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب کاربری او تعلق خواهد گرفت. برای برداشت، این مبلغ بونوس به ۱۵ دور گردش در بازی بلک‌جک در کازینوی زنده نیاز دارد.

شرایط و قوانین استفاده از این بونوس

 • مبلغ بونوس دریافتی: ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 • دور گردش مورد نیاز برای آزادسازی مبلغ بونوس: حدأقل ۱۵ برابر مبلغ هدیه دریافتی در بلک‌جک زنده بازی شود.
 • بازی‌های مجاز برای دور گردش: فقط میزهای بلک‌جک در کازینوی زنده بت فوروارد
 • مدت زمان استفاده از بونوس: ۷ روز از زمان دریافت بونوس

شرایط و قوانین کلی

 • بت فوروارد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در صورتی که کاربر هر یک از قوانین بالا و یا قوانین و مقررات عمومی بت فوروارد را زیرپا گذاشت، این طرح‌تشویقی را برای او کنسل کند.
 • بت فوروارد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در صورت لزوم به دلایل قانونی و یا نظارتی شرایط و قوانین این طرح تشویقی را تغییر دهد.
 • عدم اطلاع کاربر از نحوه فعال‌سازی و استفاده از این طرح تشویقی، مسئولیتی برای بت فوروارد ایجاد نمی‌کند